Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Hadassa
17:15
2247 2bee
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafelicka felicka

August 09 2017

Hadassa
19:09
2498 f65b
moonchild
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
Hadassa
19:07
nieś mnie wodo, nieś mnie wodo 
płynę z Tobą, płynę z Tobą,
opłyń moje ciało sobą,
wsiąkam, wsiąkam w ziemię 
paruje, wracam z deszczem.
po prostu jestem...
Reposted byrudaguamberwaves

July 23 2017

Hadassa
21:20

July 18 2017

15:21
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafelicka felicka

June 03 2017

21:21
Hadassa
21:17
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
Hadassa
21:14
6682 30ae 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viafelicka felicka
Hadassa
21:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafelicka felicka

May 29 2017

Hadassa
20:18
Hadassa
20:18
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation viafelicka felicka
20:16
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka

February 28 2017

21:44
4135 760d

February 21 2017

Hadassa
20:36
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Hadassa
20:36
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

July 10 2015

Hadassa
20:34

July 08 2015

Hadassa
20:22
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamessclew messclew
20:17
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazakazane zakazane

July 02 2015

Hadassa
20:39
Hadassa
20:36
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacoldwater coldwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl